ПРООН в Україні оголошує конкурс проєктів для посилення стійкості громад Херсонської області

Дата публікації: Понеділок, 12 Лип 2021, 10:29

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні оголошує конкурс проєктів для посилення стійкості громад Херсонської області. До участі запрошуються апліканти з усіх регіонів України. Кінцевий термін подання заявок: 24:00, 31 липня 2021 року.

1. МЕТА

Метою Конкурсу є підтримка партнерських проєктів, які спрямовані на покращення доступу до якісних державних послуг (адміністративних, соціальних, медичних, освітніх) для всіх верств населення, особливо найбільш вразливих груп, а також соціально-економічному відновленню та сталому розвитку громад Херсонської області, що має сприяти підвищенню стійкості громад в умовах багатофакторної кризи та укріпленню довіри населення до місцевих, регіональних та національних органів влади.

До участі запрошуються громадські організації, що у партнерстві з владою та/або бізнесом об’єдналися з метою реалізації економічних і соціальних проєктів для посилення стійкості громад в Херсонській області.

Конкурс відбувається в рамках реалізації спільного проєкту ПРООН в Україні та Уряду Великої Британії, що фінансується через посольство Великої Британії в Україні, «Посилення стійкості громад в Херсонській області».

Участь в конкурсі пропозицій за посиланням: https://forms.gle/hWFLVtDdZekqm8Ut9

Всі питання, пов’язані з участю в даному конкурсі, приймаються до 13 липня 2021 року до 24:00 за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1KdtxNkXc43beQ284mffJaQpEja5VPTsufSunEyZip58/edit

Зустріч для обговорення відбудеться 16 липня 2021 року об 11:00. Всі зареєстровані учасники отримають посилання для підключення на платформі ZOOM.

Конкурс фінансується Урядом Великої Британії через Британське посольство в Україні. Адміністрування грантового конкурсу покладається на ПРООН в Україні.

2. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

До участі у конкурсі запрошуються неурядові та благодійні організації у партнерстві з владою та/або бізнесом, заявки яких направлені на пожвавлення та активізацію соціальних та економічних ініціатив, що сприятимуть посиленню стійкості громад в Херсонській області.

Пріоритет буде надаватись ініціативам, які націлені на розширення соціальних та економічних прав і можливостей жінок та задоволення потреб найбільш вразливого та постраждалого населення з обмеженими можливостями, людей похилого віку, сільського населення.

Активності запропоновані для імплементації, як частина проєктних пропозицій, можуть включати, але не обмежуватися визначенням соціально-економічних потреб регіону, застосуванням інноваційних рішень у сфері соціально-економічного розвитку, освіти, працевлаштування, охорони здоров’я та залучення громад, які сприяють підвищенню ефективності та доступності адміністративних, медичних, освітніх, соціальних послуг; розвитку підприємницьких ініціатив, соціального підприємництва та туристичної привабливості територіальних громад; залучення громад (орієнтація на вразливі групи) у відповідь на кризу та відновлення під час і після пандемії COVID-19.

Заохочуватиметься тісна співпраця чи партнерство із соціальними службами, медичними закладами, бізнес-структурами, запропонованими в межах проєктів конкурсу. Такі проєкти не повинні включати витрати на закупівлю продуктів чи медикаментів, проте певний бюджет може бути закладений на покриття витрат, пов’язаних із транспортуванням та інших логістичних витрат.

Усі проєктні заходи мають здійснюватися у суворій відповідності до чинних на момент виконання проєкту епідеміологічних обмежень.

Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

У конкурсі можуть взяти участь недержавні некомерційні організації всієї України, але ініціативи мають бути реалізовані виключно на території Херсонської області.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Очікується, що тривалість запропонованих проєктів не перевищуватиме трьох місяців.

3. РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Сума наданого гранту буде варіюватися від 15 000 доларів США до 25 000 доларів США.

Заявник, від імені утвореного партнерства, має забезпечити співфінансування у грошовій формі в розмірі не менше 20% від загального бюджету проєкту (в тому числі за рахунок внесків партнерів за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів або позабюджетних коштів).

Відповідно до грантової угоди, організації-грантоотримувачу буде надано авансовий платіж у розмірі 80% на заплановану діяльність.

Фінальний транш у розмірі 20% буде надіслано організації-грантоотримувачу після звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ

Проєкти будуть оцінюватися за наступними критеріями:

• Відповідність меті конкурсу. Проєкт має сприяти покращенню доступу до якісних державних послуг (адміністративних, соціальних, медичних, освітніх) для всіх верств населення, особливо найбільш вразливих груп, а також соціально-економічному відновленню та сталому розвитку громад Херсонської області. Він має відповідати щонайменше одному із пріоритетних напрямків:

а. підвищення ефективності та доступності адміністративних, медичних, освітніх, соціальних послуг;

б. розвиток підприємницьких ініціатив, соціального підприємництва та туристичної привабливості територіальних громад;

в. посилення соціальної згуртованості та залучення громад (з орієнтацією на вразливі групи) до процесів відновлення та сталого соціально-економічного розвитку у відповідь на багатофакторну кризу.

• Реалістичність. Проєкт повинен мати чіткі цілі, яких можна досягти за допомогою наявних ресурсів та у визначений термін. При цьому мають бути чітко визначені цільові групи та кінцеві вигодонабувачі (населення Херсонської області, громадяни України з інших регіонів, включаючи тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, окремі вразливі групи населення, зокрема внутрішньо переміщені особи), на яких буде направлено діяльність проєкту.

• Сталість результатів. Проєкт повинен мати чіткі та вимірювані цільові (кількісні та якісні) показники, що описують очікувані результати, а також обґрунтування їхньої сталості після завершення проєкту.

• Інноваційність та потенціал щодо реплікації. Перевага буде надаватися проєктам, які містять інноваційні рішення, що придатні для повторення і відтворення в інших громадах Херсонської області та за її межами.

5. ВИТРАТИ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

6.1. Прийнятні витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);
Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

праці персоналу організації та залучених експертів (не більше, ніж 15% від загального бюджету проєкту);
товарів, обладнання та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
комунікаційних та інформаційних послуг;
консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
друкарських, типографських і копіювальних послуг;
витратних матеріалів і канцелярських товарів;
транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.
6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані із:

підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
сплатою боргів;
відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
міжнародними відрядженнями;
орендою офісу та сплатою комунальних послуг.
В межах цього конкурсу не будуть підтримані пропозиції, які передбачають придбання харчових пакетів, одноразових акцій, скупчення людей, закупівлю ліків та/чи медикаментів, проте проєктні заходи можуть включати онлайн або офлайн-заходи (з дотриманням всіх епідеміологічних обмежень та рекомендацій) для надання допомоги у вирішенні соціально-економічних проблем на місцевому рівні під час та після карантинного періоду.

В межах цього конкурсу не підтримуватимуться заявки, що передбачають закупівлю товарів медичного призначення та засобів особистої гігієни (наприклад, медичні маски та антисептики), а також високовартісних товарів, включно з обладнанням. Винятком є закупівля у невеликій кількості засобів захисту для персоналу партнерства, що впроваджуватиме проєкт і учасників офлайн-заходів.

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Подання проєктних пропозицій включає наступне:

1. Заповнення онлайн-форми (аплікаційний пакет) – https://forms.gle/hWFLVtDdZekqm8Ut9

2. Підготовка та подання аплікаційного пакета (згідно з вказаним нижче переліком документів).

Перелік документів, які має містити аплікаційний пакет:

Онлайн форма-резюме проєкту, розташована за посиланням вказаним вище, яка містить основну інформацію про організацію та проєктну пропозицію, з можливістю завантаження наступних необхідних файлів: аплікаційна форма, фінансова пропозиція, декларація про партнерство;
2. Аплікаційна форма (Форма C-3, заповнена у форматі MS Word, в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (у форматі *.docx/*.doc);

3. Фінансова пропозиція (Форма С-3, запропонований бюджет у форматі MS Excel);

4. Декларація про партнерство (Форма С-2, відсканована у форматі *.PDF або *.JPG;

5. Лист-заявка, підписаний уповноваженим представником (Форма С-1, формат *.PDF);

6. Гарантійний лист про співфінансування проєкту.

Організації, які подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн-форму, а також завантажити повний пакет документів в кінці форми. Заявку потрібно надіслати на електронну адресу: grants.ua@undp.org, вказавши тему листа: Заявка на конкурс «Посилення стійкості громад у Херсонській області» (2021). Партнерство може подати більше однієї заявки, але лише одна заявка від партнерства із найвищим балом буде підтримуватися в рамках проєкту.

Аплікаційний пакет повинен бути надісланий в одному архівному файлі (*.rar). Розмір файлу не повинен перевищувати 15 МБ.

Отримані проєктні пропозиції будуть оцінені відповідно до вимог конкурсу. Пропозиції, які відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

ВАЖЛИВО!

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
Причини прийняття на розгляд/відхилення пропозиції не розголошуються.
7. ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Кінцевий термін подання заявок: 24:00, 31 липня 2021 року.