ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Милівської сільської ради”

Дата публікації: Четвер, 06 Січ 2022, 08:09

Правові підстави проведення конкурсу: відповідно до розпорядження Милівського сільського голови №114 від 30.12.2021 р. «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Милівської сільської ради” оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Милівської сільської ради”
Найменування і місцезнаходження закладу: Комунальна установа Комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Милівської сільської ради” Херсонська область, Бериславський район, с. Милове, вул. Бериславська, 36.
Основні напрямки діяльності установи: Терцентр надає такі соціальні послуги: соціальна профілактика; соціальна підтримка; соціальний супровід; соціальне обслуговування; консультування; догляд вдома; денний догляд.
Найменування посади: директор Комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Милівської сільської ради”
Умови оплати праці визначаються відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 05 жовтня 2010 року №308 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”.
Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі: визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до Милівської сільської ради (с. Милове, вул. Бериславська, 36) 15 календарних днів з дати опублікування оголошення
Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
1) ЗАЯВУ про участь у конкурсі за відповідною формою;
2) належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
3) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
4) мотиваційний лист, складений у довільній формі;
5) довідку про відсутність судимості;
6) перспективний план розвитку надавача соціальних послуг комунального сектору.
Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:
1) неподання ним повного пакета документів, визначених у пункті 2.2 цього Положення;
2) його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;
3) наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.
Уповноважена особа не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів для участі в конкурсі повідомляє претендентам про результати перевірки документів.
Після усунення претендентом недоліків, виявлених у поданих документах, він може подати належним чином оформлені документи повторно у межах встановленого строку для їх подання, визначеного в умовах проведення конкурсу.
Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта за спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи не менше, ніж 1 рік.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість: конкурс на заміщення вакантної посади директора відбудеться 27 січня 2022 року у приміщенні Милівської сільської ради (с. Милове, вул. Бериславська, 36) .
Переможець конкурсу визначається за результатами:
1) перевірки на знання законодавства України (Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);
2) оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку надавача соціальних послуг комунального сектору, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо зазначеної презентації.
Оцінювання учасників конкурсу відбувається усіма членами конкурсної комісії згідно відповідних КРИТЕРІЇВ.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Овчаренко Тетяна Вікторівна, 095 177 26 79, ovcharenko24031976@gmail.com.